Carbon Wise opastaa teidät kohti hiiliviisasta toimintaa

Hiilijalanjälki, hiilikädenjälki, hiilijalanjäljen pienentäminen ja hyvitys

Tarjoamme luotettavaa tietoa yrityksen ilmastovaikutuksista

Ilmastovaikutukset ilmoitetaan hiilijalanjälkenä, joka on asiakkaan toiminnasta syntyvien suorien ja välillisten kasvihuonekaasupäästöjen summa. Tarjoamme laskennan ohella myös hiilijalanjälkeen liittyvää koulutusta, joka koostetaan asiakkaan tarpeen mukaisesti. Palvelulupauksemme on, että asiakas oppii eri valintojen merkityksen ilmastovaikutusten kannalta.

Hiiliviisas osaa arvioida hiilijalanjälkensä, työskennellä sen pienentämiseksi ja hyödyntää asiaa liiketoiminnassaan.

Autamme suunnittelemaan sopivia hiilijalanjäljen pienentämiskeinoja, käyttämään tuloksia viestinnässä tai brändäyksessä ja etsimään tarvittaessa tapoja hyvittää päästöjä.

Hyödyt asiakkaalle

 • Hiilijalanjäljen laskenta avullamme on asiakkaalle helppo, joustava ja edullinen tapa arvioida omia päästöjä
 • Asiakaslähtöiset koulutukset ja työpajat auttavat jalkauttamaan ilmastoasiat osaksi yrityksen toimintaa joka tasolla
 • Luotettavat asiantuntijat palvelevat teitä laskennan joka vaiheessa
 • Hiilijalanjäljen laskenta on askel kohti ilmastovastuullista toimintaa
 • Hiilijalanjäljen huomiointi myös viestii vastuullisuudesta
 • Hiilijalanjäljen laskennan tuloksia voi käyttää monipuolisesti mm. myynnin ja markkinoinnin tukena

Referenssit ja asiakaskokemukset

Olemme laskeneet hiilijalanjäljen kymmenille organisaatioille. Meillä on ollut asiakkaina sekä isoja globaaleja että yhden henkilön yrityksiä.

Meillä on kokemusta hiilijalanjäljen laskennasta mm. valmistavan teollisuuden, energiatuotannon, matkailun, tapahtuma- ja elämystuotannon, tietoliikenteen, kiertotalouden, lakipalveluiden, sosiaalipalveluiden ja kuljetuksen toimialoille.

Koulutuksiimme ja työpajoihimme on osallistunut tähän mennessä yli sata yritystä ympäri Suomea ja ulkomailla.

Matti Ala-Outinen, CEO, Moder

”Olen tehnyt yhteistyötä Carbon Wisen kanssa useassa eri projektissa. Carbon Wise on CO2-laskennassa suomen huippuja. Heillä on kattava osaaminen ja kokemusta eri alojen laskennasta. Yhteistyö sujuu mutkitta ja tehokkaasti.”

Janne Kalliola, CEO, Exove

“Laskimme Exoven hiilijalanjäljen yhdessä Carbon Wisen kanssa. Heidän osaamisensa avulla saimme jalanjäljen laskettua tehokkaasti ja sen pohjalta olemme saaneet Koodia Suomesta Hiilineutraaliusmerkin.”

Yhteistyöverkostomme avulla voimme tarjota teille kattavat hiiliviisauspalvelut!

Kumppanimme avulla voitte

 • Hyvittää hiilijalanjälkenne
 • Kehittää räätälöityjä ja automatisoituja laskentatyökaluja yrityksenne käyttöön
 • Laskea metsän hiilitaseen ja arvioida eri toimintojen vaikutuksia siihen
 • Viestiä hiiliviisauteen liittyvistä asioista
 • Hakea rahoitusta ilmastovastuullisuutta edistäville hankkeille
 • Kehittää uusia kiertotalouteen perustuvia toimintamalleja
 • Etsiä yhteistyökumppaneita uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen